ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ  ΣΩΡΕΥΣΗ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΖΩΝ ΣΤΟ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟ

Πιστοί στις αρχές της λογοδοσίας για το σύνολο των ζητημάτων που απασχολούν τους συνδημότες μας ως συνδυασμός καταθέσαμε ερώτημα στο πλαίσιο της Ειδικής Συνεδρίασης της Λογοδοσίας στις 29-04-2024 ως προς την ουσιαστική ανάγκη μεταφοράς των ογκωδών σωρών ξερών κλαδιών και μπαζών  που παρανόμως έχουν μεταφερθεί σε σημείο πλησίον του κόμβου Ατσιποπούλου και των όμορων οικισμών.

Δυστυχώς, πάρα τις περί αντιθέτου δεσμεύσεις σε όλους τους κατοίκους και διερχόμενους είναι εμφανής ο  κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή  και με δεδομένο ότι είναι ελλιπή τα μέτρα πολιτικής προστασίας η τοποθέτηση ξερών κλαδιών και μπαζών οικοδομικών υλικών είναι επισφαλής και επικίνδυνη. Η παρέμβαση μας προέκυψε δεδομένων των  αντιδράσεων των κατοίκων που διαμένουν στην περιοχήαλλά και της κοινής λογικής. Δυστυχώς οι απαντήσεις που δοθήκαν δεν μας καλύπτουν. Ούτε η πρόχειρη περίφραξη, ούτε τα πλημμελή μετρά πολιτικής προστασίας μπορούν να διασφαλίσουν την αποφυγή ενός κίνδυνου εξέλιξης πυρκαγιάς. Δεν μπορεί να βάζουμε πρόστιμα σε πολίτες για μη συμμόρφωση την ίδια στιγμή που ο ίδιος ο Δήμος αντί να θεραπεύει, δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους και μάλιστα σε μια περίοδο που υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να ξεφύγει εκτός ελέγχου μια πυρκαγιά που θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ευρύτερη περιοχή. 

Χώρος παράνομης εναπόθεσης ξερών κλαδιών πλησίον κόμβου Ατσιποπούλου      

H σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και των περιαστικών εκτάσεων δημιουργεί την ανάγκη εγκαίρων και αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και πυροπροστασίας. Όλοι θυμόμαστε  τις πρόσφατες πυρκαγιές και τα προβλήματα που δημιούργησαν. Σε αυτή την κατεύθυνση και ως συνέχεια του «Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων» που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ μετά από ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (19.05.2023), το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δημοσίευσε ερμηνευτική εγκύκλιο, προς εφαρμογή του Κανονισμού, ενόψει και της νέας αντιπυρικής περιόδου.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ. αριθμ. 20/2022 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ1301/18.3.2022/΄Β), ο Ν.3852/2010, ο Ν.4662/2020 και ο Ν.5075/2023 και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ισχύουν και εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ.1 περ.26 εδαφ. β΄ του ανωτέρου Νόμου 3852/10 και των διατάξεων του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ο Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων, αφορά ακίνητα που: Βρίσκονται μέσα σε οικόπεδα ή γήπεδα σε δάση. Δασικές και χορτολιβαδικέςεκτάσεις σε περιαστικό πράσινο, σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, καθώς και εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από αυτές ή βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών. Σε συνέχεια της τεχνικής έκθεσης υπάρχει ρητή πρόβλεψη προκειμένου οι ιδιοκτήτες των ακινήτων να υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 30.04.2024, να υποβάλουν Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας στην οποία θα δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα, βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει:

– Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών

– Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους 

– Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων , αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων. 

Παράλληλα όμως οι ιδιοκτήτες ακινήτων, θα πρέπει να μεριμνήσουν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού καθώς απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείριση τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών οικοπέδων για τον καθαρισμό τους, καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο των πενήντα λεπτών (50), ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου (αρθ. 94 του Ν.3852/2010). 

Ωστόσο, είναι δεδομένο ότι πρώτη από όλους η δημοτική αρχή οφείλει να τηρεί τα παραπάνω και να προωθεί την εφαρμογή του ισχύοντος πλαισίου. Προκύπτει λοιπόν ξεκάθαρα η ανάγκη της αποψίλωσης και του καθαρισμού των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων για την προφύλαξη των κατοίκων και των περιουσιακών τους στοιχείων από κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιών. Είναι μια σημαντική δημοτική υποχρέωση με το Δήμο να πρέπει να δίνει πρώτος το  παράδειγμα στους πολίτες που έρχεται να ελέγξει και να τους επιβάλει κυρώσεις .Αντί αυτού σε χώρο του Δήμου μας παρατηρείται η συνεχής εναπόθεση σωρών κλαδιών ξερών και μπαζών οικοδομικών υλικών. Η έκταση πλησίον του κόμβου Ατσιποπούλου ,πλησίον του χώρου του Πανεπιστημίου αλλά και  οικισμών Πανοράματος και Ατσιποπούλου έχει υποβαθμιστεί εξ αιτίας  της  προαναφερόμενης προσέγγισης. Την ιδία στιγμή η απόφαση αυτή είναι δείγμα προχειρότητας και έλλειψής ενός επαρκούς σχεδιασμού πυροπροστασίας. 

Ο λόγος για την «μεταφορά και εναπόθεση  ογκωδών ξερών κλαδιών όλων των Δημοτικών Ενοτήτων  Ρεθύμνου ,Αρκαδίου ,Νικηφόρου Φωκά  και Λαππαίων στο προαναφερθέν σημείο» στην είσοδο κυριολεκτικά της πόλης μας  για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης Δ. Ρεθύμνης. Το κόστος μεταφοράς καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου όπως προκύπτει από τον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους όπως και στο παρελθόν με  σχετική πίστωση. Επίσης η   μεταφορά και εναπόθεση των ογκωδών ξερών κλαδιών  ,μπαζών οικοδομικών  υλικών  πραγματοποιήθηκε  μέσω τεσσάρων  εργολαβιών με τη μέθοδο της απ ευθείας ανάθεσης και μάλιστα στην ίδια εταιρεία με  ποσά των 25.000 ευρώ η κάθε μια.

Εκτός του ότι η εικόνα είναι απαράδεκτη (φωτογραφικό υλικό μέχρι και τις 25/4/2024) το κυριότερο είναι η διακινδύνευση εντόνων αναφλέξεων  σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς με τους κατοίκους των όμορων περιοχών να διαμαρτύρονται εδώ και δυο χρόνια. Την ίδια στιγμή  η εμφανής αυτή εναπόθεση  αποτελεί  εστία μόλυνσης χωρίς να φυλάσσεται ιδιαίτερα με ότι συνεπάγεται αυτό. Η ύπαρξη υδροφόρας και απλού ποτιστικού συστήματος δεν επαρκούν σαν μέτρα πρόληψης αλλά και κατάσβεσης πυρκαγιάς αφού η περιοχή είναι μεγάλη σε έκταση και εύκολα προσβάσιμη από κακόβουλους. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Ποιο είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς  για το συγκεκριμένο χώρο;

Με ποιά κριτήρια έγινε η επιλογή αυτού του χώρου εναπόθεσης ξερών κλαδιών και μπαζών οικοδομικών υλικών; Η τοπική κοινωνία ρωτήθηκε για αυτό (Πολιτιστικός Σύλλογος ,Τοπικό Συμβούλιο); Υπάρχουν αντιδράσεις τους για την εναπόθεση ξερών κλαδιών και οικοδομικών υλικών στο σημείο ;

Στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει κατατεθεί μελέτη πυροπροστασίας, στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας από το Δήμο, με τις σχετικές εγκρίσεις, για το σημείο εναπόθεσης ξερών κλαδιών ,μπαζών οικοδομικών υλικών, την καταγραφή κρουνών ενεργών ;

Ποιός ο σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής βάσει της υποχρέωσης εφαρμογής του νόμου πυροπροστασίας που αναδεικνύει ξεκάθαρα την ρητή υποχρέωση καθαρισμού του σημείου;

Ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα καθαρισμού  και εξυγίανσης του χώρου; 

Μετά την απομάκρυνση και καθαρισμό ποιά θα είναι η χρήση αυτής της έκτασης  σε σχεδιασμό;