Μπιρλιράκη Ελένη


Γεννήθηκε στα Κυριάννα Ρεθύμνου, όπου και διαμένει μέχρι σήμερα με την τετραμελή οικογένεια της. Είναι απόφοιτος Λυκείου και είναι ιδιωτικός υπάλληλος.